Płatności zgodnie z cennikiem za usługi, prosimy dokonać na konto nr: ING 85 1050 1025 1000 0091 4148 4296 . Tytuł wpłaty: proszę wpisać usługi zgodnie z wybraną ofertą. Po przesłaniu potwierdzenia zapłaty na adres: panorama@lewitarium.pl , wypiszemy i prześlemy voucher.